Gaelic Placenames for ANZ

Astràilia (us-TRAA-li-a) – Australia

Astràilia-a-Deas (us-traa-lya uh jyuss) – South Australia

Astràilia-an-Iar (us-traa-lya un yar) – Western Australia

Baile Shidni (bullya hidny) – Sydney

Bhictoria – Victoria

Bris Beinn (brish beyn) – Brisbane

Cuan Sèimh (coo-un sheyv) – Pacific Ocean

Cuimrigh-a-Deas Nuadh (coomree uh jyuss noo-ag) – New South Wales

Dùn Èideann (doon ey-jun) – Dunedin

Eaglais na Crìosd (egg-lish na kreest) – Christchurch

Eilean Siùbhairt (ellen styoo-wisht) – Stewart Island

Eilean-a-Deas (ellen uh jyuss) – the South Island

Eilean-a-Tuath (ellen uh too-a) – the North Island

Meall Bùirn (myull boo-urn) – Melbourne

na Beanntan Gorm (na byowntan gorrum) – the Blue Mountains

na Beanntan Sneachdach (na byowntan shnuck-kuck) – the Snowy Mountains

Peairt (pyarsht) – Perth

Roinn-a-Tuath (rwine uh too-a) – the Northern Territory

Sealainn Nuadh (shelling noo-ug) – New Zealand

Talamh na Banrighinn (tallav na bun ree-un) – Queensland

Advertisements

One thought on “Gaelic Placenames for ANZ

  1. […] Ainmean-àite Astràilianach anns a’ Ghàidhlig. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s