Mo Theaghlach

‘S mise Raghnaid NicGaraidh agus tha mi naoi bliadhna deug d’ aois. Tha falt donn agus sùilean uaine orm. Tha mi a’ fuirich ann an Astràilia-a-Deas, faisg air a’ bhaile bheag Sruighlea, faisg air a’ bhaile mhòr Adelaide, còmhla ri mo theaghlach. Fuirich mi còmhla ri mo phàrantan, mo sheanair, agus mo phuithir beag.

Tha mo phuithir sia bliadhna deug d’ aois agus tha falt bàn agus sùilean uaine oirre. Tha i ag ionnsachadh ann an àrd-sgoil, anns an coilaisde Eynesbury. Tha mise ag ionnsachadh na poleataics agus tha mise ag ionnsachadh an sgoil-diadhachd agus na cànanan bìoballach ann an oilthigh.

Fuirich sinn còhla ri ar pàrantan. ‘S e Albannach a th’ ann ar n-athair agus thàinig e dh’Astràilia ‘n uair a bha e còig bliadhnaichean ‘is fichead d’ aois. Bha e aig aithneachadh ar mhàthair an uair sin agus dh’fhuirich iad ann an Alba ‘n uair a bha mi òg. Thàinig sinn air ais dhan Astràilia ‘n uair a bha mi dhà bliadhna d’ aois.

Tha falt donn ‘is sùilean gorm air m’ athair agus tha falt ‘is sùilean donn air mo mhàthair. ‘S e Astràilianach a th’ innte agus tha i às Bhìoctoiria. Tha a h-athair às a’ bhaile mhòr Sidni ann an Cuimrigh-a-Deas Nuadh.

Fuirich mo sheanair, an athair mo mhàthair, còmhla rinn cuideachd. Tha esan seachd bliadhna ‘s ceithir-fichead d’ aois. ‘S e ministea a th’ ann, ach chan e ministear nan eaglais a th’ ann a-nis. Tha e air cluainidh.

Fuirich sinn air a’ chroit air an dùithaich. ‘S e croit glè bheag a th’ ann ar croit agus tha cearcan agus tunnagan again. Thad ha fichead cearcan agus tri coileachan agam agus tha còig cearcan, aon coileach, agus deich coileachan beag air m’ athair. Ithidh sinn na coileachan beag am-bliadhn’. ‘S e aig mo phuithir a tha na tunnagan. Tha na croitean eile ann ar baile nas motha agus tha caoran agus alpacan ann.

Tha dhà càtan again cuideachd. ‘S e Caspian a th’ air an càt nas sine agus tha falt dubh ‘is geal a th’ air. ‘S e Big Puss a th’ air an càt eile, an càt nas òige, agus tha falt ruadh ‘is donn a th’ oirre. ‘S fhearr leam Caspian, an càt mo mhathair, agus bha a bhrathair an càt agamse ach tha e marbh a-nis. Cha toil le an càt eile mise! ‘S e creutair bhochd a th’ oirre!

Tha mòran cò-ògha agam ach tha iadsan a’ fuirich ann an Alba, ann an Sidni, anns a’ Seallain Nuaidh, agus ann an Sasainn. Chan eil cò-ògha agam an-seol ann an Astràilia-a-Deas.

Advertisements

2 thoughts on “Mo Theaghlach

  1. Ruth Hay says:

    Very impressive but it would be nice to see the English translation as well so we can see what you are writing about.

  2. […] Mu dheidhinn mise agus mo theaghlach. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s