Carson a tha mi ag ionnseachadh Gàidhlig?

Tha mi a’ fuirich ann an Astràilia-a-Deas, agus chan eil Gàidhlig aig duine sam bith an-seo a-riamh. Chan eil Gàidhlig aig mo phàrantain, tha Beurla mo cheud chànan agus thuirt sinn Gearmailtis anns an sgoil. Carson a tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig?

‘S e cèist math a th’ ann. Uill, ‘s e cànan mo sheanmhair a th’ ann a’ Ghàidhlig – ‘s e às a’ Sheallainn Nuadh a bha i. Dh’fhuirich ise ann an Alba, ach tàinig mo phàrantain dh’Astràilia ‘n uair a bha mi òg. Cha robh mòran Gàidhlig agam ‘n uair a dh’fhalbh sinn bh’ Alba agus cha do chunnaic mi air mo sheanmhair ach Nollaig no dhà.

‘N uair a bha mi anns an àrd-sgoil, thùirt mo chairdean rium, “Oh, ich kann English prechen, ich kann Hochdeutsch sprechen, und ich kann die Sprache meiner Groβeltern (Baorisch oder Schwäbisch oder Plattdeutsch) sprechen” – “Tha Beurla agam, tha Gearmailtis agam, agus tha cànan mo sheanpàrantain agam.” Agus shmaoinich mise, “Carson nach eil cànan mo sheanpàrantain-fhèin agam?”

Uill, bha eòlach agam air clàs beagan Gàidhlig ann an Adelaide, am baile mòr Astràilia-a-Deas, agus chaidh mi dhan clàs madainn di-màirt ‘n uair a bha mi sia blidhnaichean deug d’ aois, ‘n uair a bha mi anns a’ chlàs aon-dheug anns an àrd-sgoil. Chan e mòran daoine anns a’ chlas agus chan robh tìdsear againn idir, ach ‘s e preasantairean1 air an rèidio (Rèidio Albannach Astràilia-a-Deas) a th’ann na daoine eile anns a’ chlàs agus feum iad can beagan Gàidhlig air a’ phrògram. (‘S e prògram air an “ethnic radio station” a th’ ann agus feum cànan eile air h-uile prògram).

Cha do dh’ ionnsachadh mi ach beagan Gàidhlig anns a’ chlàs Ghàidhlig Astràilia-a-Deas agus chlàraich mi air An Cùrsa Inntrigidh le Sabhal Mòr Ostaig (an colaisde Ghàidhlig ann an Alba) Faoilleach2 an-uiridh. Bha mise a’ smaoinichadh “ò, tha e deacair, ‘n uair a ionnsachaidh mi cànan air a’ fòn” (‘s e SOTA Kid3 a th’ annam agus dh’ionnsachadh mi cànanan air a’ fòn aig an sgoil).

Ach ‘s e cùrsa glè mhath a th’ ann An Cùrsa Inntrigidh. Chuala sinn air còmhradhan air CD agus dèanamh sinn cèistean anns an Leabhar-Obraich gach seachdain, agus bha Clas-Fòn againn gach seachdain cuideachd. Anns a’ Chlas-Fòn thuirt sinn mòran ris an tìdsear agus na h-oileanach eile agus dèanamh sinn comhradhan. Tha trì earrann anns a’ chùrsa agus chan eil earrannan eile ann a-nis, ach tha mise a’ clàraich air An Cùrsa Adhartais a-nis. ‘S e Joy Dunlop a bh’ air mo thìdsear agus ‘s e tìdsear glè glè glè glè mhath a th’ innte! Tha mi an dòchas gum bi Joy mo thìdsear anns a’ Chùrsa Adhartais!

Seo mo thidsear:

Chaidh mi dhan Sgoil-Ghàidhlig Nàiseanta an-uiridh anns an t-earrach. Bha e anns a’ Mheall Bùirn agus sgrìobh mi mòran mu dheidhinn an Sgoil an-seo. ‘S docha gun do theid mi dhan Sgoil am bliadhn’.

Uill, carson a tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig? Chan eil fìos agam!

1 presenters. A bheil facal Ghàidhlig a th’ ann?

2 an cheud mìos na bliadhna.

3 dh’ionnsachadh mi leis an “Sgoil Theò” (School of the Air) ‘n uair a bha mi òg.

Advertisements

4 thoughts on “Carson a tha mi ag ionnseachadh Gàidhlig?

  1. Rachel says:

    Tha Joy mo thidsear ann an Cùrsa Adhartais!!!!! Hù-rà!!!!

  2. […] Carson a tha mi ag ionnseachadh Gàidhlig? […]

  3. […] has been 2 years (one-tenth of my life) that I have been in Joy’s Gaelic class (January […]

  4. […] I went to the German Ethnic School, and I spend a lot of time on the internet claiming to be a Scottish Gael. I’ve never really felt the need to explain why all this is, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s