Am Bu Toil Leam Òrain a Sheinn?

Seo m’ oraid an t-seachdain seo. Bha am topaic “Ma dh’iarras cuideigin ort-fhèin seinn, dè dh’innseas tu dhaibh?” Bha cèistean eile ann cuideachd, mu “Ma sheinneas, dè sheinneas tu?” agus “An seinn thu anns an eaglais?” agus “An fheàrr leat a bhith a’ seinn ‘n uair a bhios tu leat-fhèin?” Seo mo fheagairt:

Ma dh’iarras cuideigin orm-fhìn air m’ aonar seinn, innsidh mi dhaibh “Cha sheinn gu dearbh!”. Ach ma dh’ iarras cuideigin orm le còmhlan beag seinn, innsidh mi, “Seadh, seinnidh mi.”

Seinnidh mi leis a’ chloinne ‘n uair a nì mi babysitting, agus ‘n uair a sheinneas mi leis a’ chloinne, seinnidh mi òran bheag, ma “Schnappi, das Kleine Krokodile”, “Die Henne Karolin”, no “Was hat wohl der Esel gedacht?”. (Uill… nì mi babysitting le cloinne às mo sgoil, an sgoil Gearmailteas).

na daoine shean a' sheinneas "suilean, cluinntean, sron 'is beul"

na daoine shean a’ sheinneas “suilean, cluinntean, sron ‘is beul”

Aig an Sgoil-Ghàidhlig Nàiseanta, sheinn mi “Sùilean, Cluinntean, Sron, ‘is Beul” le na cloinne bheag. Sheinn mi òrain eile leis mo chlàs agus leis na daoine eile. Seinnidh sinn “Suas leis a’ Ghàidhlig” gu dearbh, ach sheinn sinn “Hùbha ‘is na hoirrean hùbha” cuideachd an-uiridh.

Seinnidh mi gach seachdaine anns an eaglais. Tha pàirt agam anns a’ chòisir. Bha pàirt agam ann an còisir ann am bùn-sgoil cuideachd. ‘S e “Festival of Music” a th’ air agus tha pàirt aig gach bùn-sgoil ann Astràilia-a-Deas anns a’ chòisir.

Advertisements

2 thoughts on “Am Bu Toil Leam Òrain a Sheinn?

  1. Ruth Hay says:

    I decided not to watch the clip as I will have that song in my head for the rest of the day but I hope other people watch it.

  2. […] Òraid 23.09.2015 – A’ Sheinneas Òrain […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s