Bodhar ri Pìos den Talamh

Seo m’ òraid an t-seachdain seo. Bha an topaic “A bheil thusa eòlach air duine sam bith a tha cho bodhar ri pìos den talamh (no cho leisg ris a’ chù, no cho toilichte ris an Rìgh)?”

Uill…

Tha mis’ a’ smaoineachadh gum bi m’ athair cho bodhar ri pìos den talamh. Uill, chan eil e bodhar, ach chan eil cuimhne mhath aige.

Mar eisimpleir, dh’innis mi ris, “Ò, thèid mi dhan comhlan fidheal feasgar di-luain”, agus feasgar di-luain dh’innis mi ris, “Tha mi a’ dol dhan comhlan fidheal a-nis,” agus fhreagair e, “Ò, cha robh fios agam gum bi thu a’ dol…”

No eisimpleir eile, dh’innis mi ris, “Cha feum thu bruidhinn àrd a-nis, tha mi anns a’ chlàs Ghàidhlig,” agus fhreagair e, “Cha robh fios agam gum bi thu anns a’ chlàs!” Uill, tha mi anns a’ chlàs Ghàidhlig gach feasgar di-ciadaoin agus dh’innis mi ris gum bi clàs agam.

Tha mis’ a’ smaoineachadh gum bi e cho bodhar ri pìos den talamh.

Foiteag! ‘S e “venting” a bh’ ann, tha mis’ a’ smaoineachadh…

Advertisements

One thought on “Bodhar ri Pìos den Talamh

  1. […] Òraid 30.09.2015 – Bodhar ri Pìos den Talamh […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s