Am Banais ann an Càna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eòin 2:1-11 NGT

Uill, dh’innis mi dhuibh mu dheidhinn an eadar-theangachadh nuadh am bioball mar-thà, ach tha sinn a’ leughadh an t-soisgeul Eòin anns a’ chlàs Greugais a-nis agus tha rann no dhà ann a tha mi a’ smaoineachadh nach bheil an eadar-theangachadh as fhèarr.

Agus seadh, tha fìos agam nach eil mi nam fileantach Gàidhlig, ach ‘s e oileanach-Greugais a th’ annam gu cinnteach.

‘S e Eòin 2:5 a th’ ann a’ chiad rann:

Thuirt a mhàthair ris na seirbheisich, “Dèanaibh ge b’ e dè a dh’iarras e oirbh.” (NGT)

Seo an rann anns a’ Greugais:

λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· Ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε.

Gu litireil, ‘s e:

Thuirt am màthair aige [ris] na seirbheisich, “An rud air bith a dh’ iarras e oirbh, dèanaibh [e].”

‘S e rann a 10 a th’ ann a rann eile:

… agus huirt e ris, “Tha a h-uile duine a’ tairgsinn an fhìon as fheàrr an toiseach agus às dèidh sin am fìon as miosa nuair a tha iad air gu leòr òl… (NGT)

Tha mise a’ smoineachadh nach bi “fìon as fheàrr” agus “fìon as miosa” eadar-theangachadhan math. ‘S e καλὸν οἶνον a th’ ann na faclair seo anns a’ Greugais – gu litireil, ‘s e “fìon math”. ‘S e “good wine” a th’ anns an eadar-theangachadhan Beurla NKJV agus NRSV cuideachd. Carson a bheil am fìon “as fheàrr” anns a’ Ghàidhlig ach “math” anns a’ Greugais agus anns a’ Bheurla?

Mu dheireadh, bu toil leam an sgeulachd a sgrìobh an-seo – sgeulachd inntinneach, sgeulachd nan chiad mìorbhail Ìosa – ach tha mi a’ smoineachadh gum bi copywrite issues a th’ ann.

Seo dealbh nam banais às Google.

Am Banais

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s