An t-Sìde (a-Rithist)

Okay ma-thà, tha an cèist seo ann gach seachdaine: “Ciamar a tha an t-sìde an-diugh càite a bheil thu a fuirich?”

“Uill,” dh’fhreagairt mise an t-seachdaine seo, “‘S e sìde breagha a bh’ ann an diugh, ach bha e cho bhlath ann aig deireadh na seachdaine!”

“Bu toil leamsa sìde breagha gu dearbh!” chuir mo thìdsear cèist orm (tha tioleachadh ann an Glaschu a-nis), “An e an t-sìde ro blath?”

“Cha bu toil leam an t-sìde gu dearbh,” dh’innis mi dhi, “Ach cha robh e ro blath. ‘S e earrach a th’ ann a-nis. ‘S e mu còig degrees deug ‘is fichead a bh’ ann aig deireadh na seachdaine, agus bidh còig degrees ‘is dhà fhichead ann aig an Nollaig, tha mise a’ smaoineachadh. Bidh an t-sìde ro blath an uair sin. Bidh e ro blath ann anns an t-samhradh!”

Nollaig Astrailianach

So, we have this question every week: “What’s the weather like today where you are?”

“Well,” I answered this week, “It’s nice weather today, but it was so hot over the weekend!”

I’d like nice weather indeed!” my teacher asked me, because there’s flooding in Glasgow at the moment, “Was the weather too hot?”

“I didn’t like it, of course,” I told her, “But it wasn’t too hot. It’s spring at the moment. It was about thirty-five degrees over the weekend, and it’ll be forty-five degrees at Christmas, I think. The weather will be too hot then. It’ll be too hot in summer!”

Advertisements

One thought on “An t-Sìde (a-Rithist)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s