Mo Sheachdain Fhathast

Bha cèist eile ann an t-seachdain seo a dh’fhreagairt mi: “Innis dhuinn càite an tèid thu-fhèin fhathast an t-seachdain seo.”

An t-seachdain seo, chaidh mi fhathast dhan oilthigh (gu dearbh) Di-Màirt agus Di-Ciadain. Chaidh mi dhan Beann Bharcair feasgar airson leasan dràibheadh. Agus aig deireadh na seachdaine, chaidh mi dhan dheas, dhan fhearann faisg air Baile Chèith. Tha oileanaich anns mo chlàs aig an oilthigh às Baile Chèith agus dh’fhuirich sinn aig fearann am pàraintain. Di-Sathuirne chaidh sinn dhan toillean fo thalamh faisg air Naracòrt (chan eil Naracòrt fada bho Baile Chèith).

na toillean fo thalamh faisg air Naracort – Naracoorte Caves

an diprotodon (uombat mor) aig beul nam pairc – the diprotodon (giant wombat) at the entrance to the park

There was another question this week that I answered: “Tell us where you’ve gone already this week.”

This week, I’ve already been to uni (of course) on Tuesday and Wednesday. I went to Mount Barker for a driving lesson this afternoon. And during the weekend, I went south, to a farm near Keith. Some students in my class at uni are from Keith and we stayed at their parents’ farm. On Saturday we went to the Naracoorte caves (Naracoorte isn’t far from Keith).

Advertisements

2 thoughts on “Mo Sheachdain Fhathast

  1. Ruth Hay says:

    I didn’t realise the giant wombat was so ugly!

  2. Rachel says:

    It’s even worse front-on. It doesn’t help that the back is roughly head-height. The marsupial lion reconstructions are just creepy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s