Faclair Albannach ‘is Astràilianach

Seo cùplan faclair dìfrioch eadar Gàidhlig Alba ‘is Gàidhlig Astràilia/Seallainn Nuadh. ‘S e faclair a bhruinn no a sgrìobh na tìdsearan aig a’ Sgoil Nàiseanta a th’ anns na “faclair Gàidhlig ASN (Astràilia agus Seallainn Nuadh)”, agus ‘s e faclair a dh’ionnsaich mi anns a’ Chùrsa Inntrigidh a th’ anns na “faclair Albannach”.

A bheil fios aig duine sam bith ri facal eile dìfrioch eadar Gàidhlig Albannach ‘is Gàidhlig ASN? A bheil Gàidhlig Canadach aig duine sam bith? Innsibh na faclair dhòmh!

G Alba                      G ASN                         Beurla
tì                             teatha                         tea
suiteas                     mealanaich                  sweets/lollies
telebhisean               taidhsearachd              television
taigh beag                taigh cach                   toilet-room
àitreabh                   taigh beag                   apartment
coimpiutair               inneal-sgrìobhadh        computer
làrach-lìn                  àite-loidhne                 website
creathlag Innseanach    mòsaidh                  mosquito
an latha an dèidh       Latha Bhocsaidh         Boxing Day
.     Latha nan Nollaig

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s