Dealbhan Ùr as an Sgoil Nàiseanta

Group Photo

Tha fìos agaibh gu dearbh gun deach mi dhan Sgoil Nàiseanta a-rithist am bliadhna. Seo cùplan dealbhan às an Sgoil.

Dh’ionnsaich sinn puirt-a-beul (“Brochan Lom”) airson an cèilidh:
Learning Brochan Lom

Agus aig a’ chèilidh…

Fiddling
… chluich mi fìdheal…

Singing
… agus sheinn mi òran.

Tha dealbhan eile ann an-seo agus faod sibh mòran leughadh asam an-seo agus as Comunn Gàidhlig Astràilia an-seo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s