Ìosrael

Bha còmhradh againn an seachdain mu dheidhinn ar lèithean-saora, agus tha mise air a bhith mu dheidhinn Ìosrael a ràdh.

Dè seòrsa aimsir a th’ air a bhith ann?

Tha an aimsir air a bhith uabhasach fuar! Tha uisge air a bhith ann h-uile latha agus bha sneachd ann cuideachd!

Dè tha thu air a bhith a’ ceannach? Aodach, prèasantan do dhaoine eile, càil dhuit-fhèin…?

Tha mi air a bhith mòran cuimhneachan agus prèasantan do mo theaghlach a cheannach. Chan eil – agus cha bhith – mi air a bhith aodach a cheannaich. Chan eil mi air a bhith càil a cheannach dhòmh-fhèin ach geansaidh blàth no dhà.

Cò ris a tha am biadh air a bhith coltach?

Tha am biadh uabhasach snog. Tha a h-uile biadh air a bhith “kosher”. Tha sinn air a bhith siùpear “basariy” ithead agus tha feòil ann, agus tha sinn air a bhith breacàist “cheleviy” itheadh agus tha càise agus bàinne agus ìm ann. Chan fhaod mi bànne no ìm no càise ith agus cha toigh leam breacàist an-seo a-riamh!

A bheil thu air biadh ùr fheuchainn no deoch ùr a ghabhail nach do dh’fheuch no nach no ghabh thu a-riamh roimhe?

04 - Hyssop

A’ deanamh labaneh (pizza Druze)

Uill, tha mi air “labaneh” fheuchainn an seachdain. ‘S e “Pizza Druze” a th’ ann agus tha iosop aig. Agus tha mi air a bhith mòran sùgh gràn-ubhal a ghabh.

 

Càite a bheil thu air a bhith a’ dol airson biadh ithe?

Tha mi air a bhith aig an òsdal a fhuirich agus tha breacàist agus siùpear ann. Tha mi air a bhith a’ dol dhan bùth falafal airson shuwarma airson dìnnear. Tha shuwarma ann an Ìosrael coltach ri yiros ann an Astràilia. Tha mi a’ smaoineachadh gur e “kebab” a th’ ann yiron ann an Alba. An e sin ceart? Tha feòil agus biadh-luibh ann àran-pìota.

Dè cho daor ‘s a than a prìsean air a bhith?

Glè dhaor. Tha a h-uile càil air a bhith nas daoire na tha e aig an taigh ann an Astràilia.

Dè seòrsa daoine ris a bheil thu air a bhith a’ tachairt?

Uill, tha a h-uile duine ann mo ghrùp às Astràilia no Sealainn-Nuadh, ach tha mi air tachairt ri daoine èile às na Stàitean-Aonaichte agus às Ìosrael-fhèin. Tha mi air tachairt ri Raghnaidh (Rachel) eile ann am bùth ann an Tel Dan. ‘S e ainm glè chleachdail a th’ ann “Raghnaid” (Rachel) ann an Ìosrael.

Ciamar a tha thu air a bhith a’ siubhal air feadh an àite? A bheil thu air na busaichean no na trèanaichean no tacsaidhean a ghabhail?

Tha mi air a bhith dol ri bùs comhla ris a h-uile daoine eile ann mo ghrùp.

A bheil thu air turas a dhèanamh ann an gondola no air druim càmhail?

Tha mi air càmhailean a shealtainn, ach chan eil mi air tùras air druim càmhail a dhèanamh. Ach mi air turas thairis an Loch Gailíl ann am bàta a dhèanamh.

Dè seòrsa àiteachan air a bheil thu air a bhith a’ tadhal? Àiteachan eachdraidheil agus cultarail? Eaglaisean no taighean-tasgaidh?

Tha mi air tadhal air mòran mòran àiteachan inntinnich – mòran àiteachan eachdraidheil agus cultarail agus Bìoballach. Tha mi air tadhal air Nàsairet agus air Ièriùsalam, agus tha mòran mòran eaglaisean ann an an Ièriùsalam.

Dè an cànan no na cànanan a tha thu air a bhith a’ cluinntinn?

‘S e Eabhrais a th’ ann an cànan ann an Ìosrael, ach tha mi air a bhith a’ cluinntinnn Eabhrais, Arabais, Beurla, Spàinntis, agus Rùssais.

A bheil thu air mòran Gàidhlig no Beurla a chluinntinn?

06 - Ireland

maoiseach Gaidhlig Eireann ann an Nasairet

Tha mi air a bhith mòran Beurla a chluinntinn – tha mòran daoine an-seo às na Stàitean-Aonaichte. Chan eil mi air Gàidhlig a chluinntinn a-riamh, ach tha mi air maoiseach anns a’ Ghàidhlig Èireann a shealltainn ann an Nàsairet.

 

A bheil thu air beagan den chànan ionnsachadh?

Tha, tha mi air beagan Eabhrais innseachadh. ‘S e “boker tov” a th’ ann “madainn mhath” agus ‘s e “laila tov” a th’ ann “oidhche mhath”. ‘S e “Shabat shalom” a th’ ann “Latha na Sàbaid math” agus “todah rabah” a th’ ann “tapadh leibh”.

‘S e “aniy lo medeberit ivrit a th’ ann “chan eil Eabhrais agam”.

No English translation this week. You guys have already read all this.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s