Samhradh, Geamhradh, agus Uisge

Uill, anns an leabhar clas-fòn, tha e ag ràdh “‘s dòcha gu bheil fadachd ort gus an tig an samhradh’. Tha mise ag radh gu bheil fadachd orm-fhìn gus an tig an geamhradh! Tha ‘n t-sìde uabhasach blath an t-seachdain seo agus cha toigh leam i. Agus chan eil mòran uisge againn. Tha ‘n t-uisge donn a chionn ‘s nach eil mòran uisge anns an tobar.

Tha ‘n t-sìde blath, chan fhaod mi mòran a nighe (a chionn ‘s nach eil mòran uisge anns an tobar), agus chan fhaod mi snàmh a-nis. Tha mi aig an oilthigh a h-uile latha, agus chan eil uisge ann an loch idir, co-dhiugh.

‘S toil leam an geamhradh. ‘N uair a thigeadh an geamhradh, bhiodh a h-uile rud uaine. Bhiodh uisge ann agus bhiodh feur ann cuideachd. Bhiodh uisge anns an tobar agus faodadh mi nighe ann an uisge glan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s