Gàidhlig

Naidheachd! An Sgoil Nàiseanta 2016!

Seo na pòstaichean a sgrìobh mi anns a’ Ghàidhlig.

Tha fios agad gu bheil Gàidheal às-dhùthchach a th’ annad ma…

Ainmean-àite Astràilianach anns a’ Ghàidhlig.
Mu dheidhinn mise agus mo theaghlach.
Carson a tha mi ag ionnseachadh Gàidhlig?
Faclair Ghàidhlig dìfrioch eadar Alba agus Astràilia/Seallainn Nuadh

An Sgoil-Ghàidhlig Nàiseanta Astràilianach
Dornais Ghàidhlig agus dealbhan às an Sgoil Nàiseanta 2014
An Sgoil-Ghàidhlig Nàiseanta 2015
Dealbhan às an Sgoil-Nàiseanta 2015

Soisgeul Eòin
‘N uair a thàinig an leabhar
Am Banais ann an Càna

Gach seachdaine, anns a’ chlas, toirt sinn òraid beag. Seo m’ òraidean.
Òraid 11.03.2015 – Na Wiggles
Òraid 06.05.2015 – Latha ANZAC
Òraid 13.05.2015 – Di-Daoine
Òraid 02.09.2015 – Gnoming
Òraid 09.09.2015 – Cèilidhean agus Dannsan Bhùis
Beachd 16.09.2015 – Uisge
Òraid 23.09.2015 – A’ Sheinneas Òrain
Òraid 30.09.2015 – Bodhar ri Pìos den Talamh
Òraid 07.10.2015 – Mo Rathad
Beachd 14.10.2015 – Seachdain Leughadh?
Òraid 28.10.2015 – Tha mi nam Fhidhealair
Còmhradh 11.11.2015 – An t-Sìde (a-Rithist)
Òraid 11.11.2015 – Rudan a Chì ‘is a Cluinnidh Mi
Òraid 11.11.2015 – Mo Sheachdain Fhathast
Sgrùdadh 12.11.2015 – Nàbaidh?
Bardachd 21.11.2015 – Aig an Sgoil
Òraid 25.11.2015 – Mura Buannaich mi Laithean-Saora
Òraid 09.12.2015 – Samhradh agus Nollaig
Òraid 10.02.2016 – Mo Theaghlach
Còmhradh 17.02.2016 – Ìosrael
Òraid 02.03.2016  – Samhradh, Geamhradh, agus Uisge
Nàidheachd 19.05.2016 – Sgoil an Adhair Gàidhlig!

An Teachdaire Gaidhealach (Comunn Gàidhlig Astràilia)
An Litir-Naidheachd-D, an t-Ogmhìos 2016
An Teachdaire Gaidhealach 2015
An Teachdaire Gaidhealach 2014

Filmean
An Ceasnachadh
Sabhal Mòr Ostaig
A’ Seinn an Aghaidh na Balbhachd: Gàidheil na h-Albann Nuaidhe

Seo cùplan pòstaichean, anns a’ Bheurla, mu dheidhinn Ghàidhlig.
The History of Gaelic.
Gaelic in Australia.
Gaelic in English.
The weather.
Gaelic vs. Welsh.
Google Translate in Gaelic.
Spelling Things in Gaelic: Part One and Part Two
Òrain Fàdseallachda (anns a’ Ghàidhlig)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s